A Csoport

A Ciklo Csoport 1990-ben a Ciklo Trade Kft. megalapításával alakult, mely eredetileg vegyipari termékek külkereskedelmével, az ahhoz kapcsolódó szállítási, raktározási és egyéb logisztikai szolgáltatások biztosításával foglalkozott.

A budapesti székhelyű vállalat jelenleg holding jellegű tevékenységet folytat. Cégcsoportunk diverzifikálása az ország több pontján nyújtott műanyag alapanyag nagykereskedelmi és export-import tevékenységben, raktárbérbeadásban, teljeskörű logisztikai szolgáltatásokban, személy- és haszongépjárművek bérbeadásában, flotta kezelésében, valamint ingatlanhasznosítási tevékenységben nyilvánul meg.

cégcsoportunk minden tagja köztartozásmentes és megbízható adózó

Az Art. 6/A. § (1) bekezdése alapján megbízható adózónak az a cégjegyzékbe bejegyzett adózó Vagy áfa-regisztrált adóalany minősül, amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

A) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,

b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság vagy annak jogelődje által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 %-át,

c) a tárgyévben és az azt megelőző négy évben az állami adó- és vámhatóság vagy jogelődje nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,

d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,

e) nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,

f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll az Art. 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám felfüggesztés hatálya alatt,

g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt,

h) a terhére az állami adó- és vámhatóság, vagy jogelődje által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,

i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt,

j) nem minősül kockázatos adózónak, tehát nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók,- a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók,- valamint a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján, és vele szemben egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést nem alkalmazott. Ezen felül nem áll kényszertörlési eljárás alatt, a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére. Megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70%-át azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel. Terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70%-át, illetve ha székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben, valamint

k) a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.

a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása,

a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott és el nem évült tartozása,

nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett és tesz,

nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési illetve felszámolási eljárás alatt,

csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs ÁFA tartozása,

nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

Ciklo Trade Kft.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-073878
 • Adószám: 10486337-2-42
 • A cég jegyzett tőkéje: 337.000.000,- Ft
 • ügyvezető: Herhoff István
 • www.ciklo.hu
 • ciklotrade@ciklo.hu

Elmer Kft.

Műanyag alapanyagok (PP, SAN, PE, PS, PVC porok) belföldi – az M3 Raktárból történő – és külföldi forgalmazása, logisztikai szolgáltatások nyújtása, közvámraktári tevékenység Budapesten és az ukrán határ mellett, Tornyospálcán

 • Alapítás éve: 1992
 • Cégjegyzékszám: 01-09-261126
 • Adószám: 10808153-2-42
 • A cég jegyzett tőkéje: 60.000.000,- Ft
 • ügyvezető: Herhoff István
 • www.elmer.hu
 • elmer@ciklo.hu

Premium Flotta Plus Kft.

A vállalat flottakezelési és tartós bérleti szolgáltatásokat biztosít a személy és kishaszongépjárművekre. Tevekénysége márkafüggetlen és akár egy gépjárműtől elérhetőek a flottákra is érvényes szerviz és egyéb kényelmi szolgáltatások, melyek a gépjármű kiválasztásától kezdődően a gépjármű kifutásáig biztosítják a gondtalan gépjármű használatot

 • Alapítás éve: 2007
 • Cégjegyzékszám: 01-09-890154
 • Adószám: 14127359-2-42
 • A cég jegyzett tőkéje: 200.000.000,- Ft
 • ügyvezető: Kuti Péter
 • www.aarent.hu
 • premium.plus@ciklo.hu

M3 Logisztikai Kft.

Bérbeadó raktárak 65.000 m2-en, irodaterületek 3.000 m2-en és 10.000 m2 szabadtéri tárolóterülettel, amely személy- és tehergépkocsik/kamionok parkoltatására is alkalmas az M0-ás és az M3-as autópályák találkozásánál. Teljeskörű logisztikai szolgáltatás, keréktárolásra is specializálva.